Relatie- en gezinstherapie

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Bij een systeem kan je denken aan de partner, ouders, broer, zus, maar ook andere naasten zoals collega’s of buren kunnen een rol spelen.

Systeemtherapie

Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol.

De systeemtherapeut start met het in kaart brengen van de onderlinge verhouding;

  • hoe lang bestaat de relatie
  • hoe hebben ze elkaar leren kennen

Daarnaast komt ook de behandelvraag aan de orde, waarbij aandacht besteed wordt aan het moment waarop een probleem ontstaan is. Hierbij kan het opstellen van een tijdlijn helpend zijn. De meerwaarde hiervan is dat hiermee soms sneller tot de kern van het probleem kan worden gekomen. Ook leert de ervaring dat wanneer systeemleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen het risico op verergering of terugkeer van het probleem wordt verkleind

Voor meer informatie zie nvrg.nl.

 

Vivamente Lisse