Info: Kind & Jeugd

Alle informatie over het zorgstelsel, de vergoedingen, de tarieven en de wachttijd.

Vivamente Lisse

Je eigen krachtbron en gevoel van vrijheid weer terug vinden.

Vergoedingen

De behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Vivamente heeft in 2024 een contract met gemeente Holland Rijnland, hieronder vallen Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij uw gemeente, indien er sprake is van verzekerde Jeugd GGZ-zorg. Als je niet woonachtig bent in de gemeente Holland Rijnland ontvangt je zelf een rekening.

Afzeggen of verplaatsen van een afspraak
Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de cliënt zelf.  

Waarneming
Indien nodig en gewenst, kan je behandeling gedurende de afwezigheid van je eigen behandelaar (denk aan vakantie of langdurige ziekte) waargenomen of overgenomen worden binnen de praktijk door een andere behandelaar.

Crisis:
Wij beschikken niet over een eigen crisis dienst. Voor dringende hulpvragen buiten onze kantoortijden, verwijzen wij je naar jouw eigen huisarts of de huisartsenpost.

Eigen kosten Kind & Jeugd

Als er gekozen wordt voor een behandel-diagnostiek traject op eigen kosten, dan ziet het er als volgt uit:

1. Een hulpverleningstraject start met een intake en een advies gesprek waarin een onderzoeksopzet en/of behandelvoorstel wordt besproken. Deze fase (gesprekken, uitwerking en intern overleg) omvat 3 uur à tarief € 110,- per 60 minuten (directe en indirecte tijd).

2. Afhankelijk van de intake, waarin wij uitvoerig nagaan welke hulpvraag je hebt, welke klachten en symptomen er spelen, zullen wij een onderzoeksopzet en/of behandelvoorstel maken.

3. Een onderzoek neemt minimaal 5 uur en maximaal 18 uur in beslag. In het onderzoeksopzet worden de onderzoeksvragen vastgelegd en een inschatting van het aantal uur genoemd, dit behelst directe tijd en indirecte tijd.

4. Een behandeltraject varieert tussen de 8 en 18 sessies. In het behandelvoorstel zullen de behandeldoelen vastgesteld worden en een inschatting van het aantal sessies genoemd worden.
Een behandelsessie behelst 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

5. Het aantal afgenomen uren wordt achteraf per maand in rekening gebracht tegen een tarief van €110,- per 60 minuten. Je wordt geacht om binnen 14 dagen na factuurdatum de betaling aan ons te voldoen.

Overige tarieven
Energetisch werk (Luisterkind)                €85

Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het LVVP.

Wachttijd Kind & Jeugd

Intake en aansluitend behandeling :  12 weken 

Bijgewerkt op 08.07.2024