Verwijzers

Alle informatie over het zorgstelsel, de vergoedingen, de tarieven en de wachttijd.

Vivamente Lisse

Ons leven beweegt zich tussen uitersten.

Ons streven is multidisciplinaire samenwerking.

Voor tussentijds overleg, spoedmeldingen of vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Michaela Brouwer op nummer 0252 - 250655.

Verwijzing
Voor vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering is het noodzakelijk dat de cliënt bij aanmelding een verwijsbrief heeft van de huisarts.

Minimale eisen t.a.v. de verwijzing zijn:

  • Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer.
  • Datum, gelegen voor de datum aanvang behandeling, niet eerder dan 3 maanden daarvoor.
  • Er wordt specifiek naar de GBGGZ verwezen.
  • Indicatie: is sprake van een vermoede DSM-V-stoornis?
  • Indicatie: wat is de vermoede DSM-V-stoornis?
  • Indicatie: korte omschrijving van de klachten.
  • Indicatie: indien relevant, voorgeschiedenis.
  • Verwijsvraag.
  • Naam, adres, geboortedatum en inschrijf(verzekerings)nummer van de verzekerde.
  • Handtekening van de verwijzer.

Rapportage
Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft, wordt na afronden van de behandeling rapportage naar de huisarts gestuurd.