Info: Volwassenen

Alle informatie over het zorgstelsel, de vergoedingen, de tarieven en de wachttijd.

Vivamente Lisse

Geef jezelf ruimte, ontdek nieuwe mogelijkheden.

Zorgprestatiemodel

Vivamente verleent psychologische zorg binnen de GGZ. Op de pagina “veel voorkomende klachten”  staat beschreven welke klachten onder andere behandeld worden binnen Vivamente.

Verwijsbrief
Er is een verwijsbrief van je huisarts nodig om in aanmerking te kunnen komen voor vergoede psychologische hulp.

Vergoedingen

In 2024 heb je vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico €385 per persoon in totaal, tenzij je er zelf voor gekozen hebt, dit bedrag te verhogen. Het eigen risico betaal je aan uw zorgverzekeraar.

Contracten
Vivamente heeft voor 2024 een contract met de volgende zorgverzekeraars:
CZ; CZ, Just, CZ direct, Nationale Nederlanden, OHRA
DSW; DSW, In Twente, SZVK, Stad Holland
Salland; Salland, Holland Zorg
Menzis; Menzis, HEMA, VinkVink, Anderzorg
VGZ; VGZ, IZZ, Bewuz+, ZEKUR, UNIVE, Zorgzaam, IZA, UMC
Zilveren Kruis; Zilveren Kruis, ZieZo, FBTO, De Christelijke zorgverzekering, Interpolis, De Friesland
Zorg en Zekerheid; Zorg en Zekerheid, AZVZ.

Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar, indien er sprake is van verzekerde GGZ zorg. Voor andere zorg ontvang je zelf een rekening. Afhankelijk van je aanvullende verzekering kunt je deze wellicht indienen bij je zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor de polis.

Voor 2024 hebben wij geen contract met; Caresq, ONVZ (ONVZ, VvAA, Jaaah.), ASR (ASR) en Eucare (Aevitea). Om na te gaan of de psychologische behandeling vergoed kan worden en voor welk percentage kan je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar. Uiteraard kan je er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Van elke verrichting die wij doen in het kader van de behandeling wordt er maandelijks een factuur opgesteld en naar de zorgverzekeraar gestuurd. De duur van het consult bepaalt het tarief. Deze tarieven zijn inclusief indirecte tijd zoals bijvoorbeeld verslaglegging. Een intake is een diagnostiek consult, en de behandelsessies vallen onder behandelconsult.
 
Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werkproblemen, relatie-en gezinsproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of behandeling vergoed wordt voordat je begint aan het traject.

Afzeggen of verplaatsen van een afspraak en No Show
Het afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden voor 50% in rekening gebracht bij de cliënt. Afspraken waarbij u zonder afzegging afwezig bent worden volledig in rekening gebracht. Je kunt deze rekening niet indienen bij je zorgverzekeraar.
 
Waarneming
Indien nodig en gewenst, kan je behandeling gedurende de afwezigheid van je eigen behandelaar (denk aan vakantie of langdurige ziekte) waargenomen of overgenomen worden binnen de praktijk door een andere behandelaar.

Crisis
Wij beschikken niet over een eigen crisis dienst. Voor dringende hulpvragen buiten onze kantoortijden, verwijzen wij je naar jouw eigen huisarts of de huisartsenpost.

Tarieven Volwassenen

Verzekerde zorg
Voor 2024 hanteert de praktijk de tarieven die door de NZa zijn vastgesteld voor verzekerde zorg in de GGZ.

Niet verzekerde zorg
Alles wat onder “niet verzekerde” zorg valt, heeft het tarief € 132,24 per sessie van 45 minuten.
 
Overige tarieven

Psychodiagnostisch onderzoek   Op aanvraag
Reistijd (tot 25 minuten)   € 34,76
Reistijd (vanaf 25 minuten)   € 89,61
Coaching (60 minuten)   € 175,- inclusief BTW
Energetisch werk (Luisterkind)   € 85,- inclusief BTW

 

No Show    
Afspraken waarbij u zonder afzegging afwezig bent, worden volledig in rekening gebracht: 
Afspraak 45 minuten € 132,24
Afspraak EMDR 75 minuten € 242,76

Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar, ook niet via een aanvullende verzekering en bij kinderen en jongeren niet door de gemeente.

Afzeggen van een afspraak binnen 24 uur
Een afspraak afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur (een werkdag) van tevoren.  Afzeggen kan telefonisch, via de voicemail, sms of WhatsApp of per e-mail. Wanneer u te laat afzegt (ongeacht de reden, ook bij ziekte en overmacht), worden er kosten bij u in rekening gebracht:
Afspraak 45 minuten € 70,00
Afspraak 60 minuten € 85,00

Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar, ook niet via een aanvullende verzekering en bij kinderen en jongeren niet door de gemeente.

Van toepassing zijn de algemene betalingsvoorwaarden van het LVVP.

Wachttijd Volwassenen

Wachttijd: 12 weken

Bijgewerkt op 06.05.2024