Klachtenprocedure

Volwassen-traject

Mocht je onvrede ervaren over het beroepsmatig handelen van je psycholoog, dan willen we je vragen dit zo snel mogelijk met je psycholoog te bespreken. Indien je dit te lang uitstelt loop je het risico dat de onvrede op gaat stapelen, wat ten koste gaat van het behandelcontact en je herstel.

Mocht je er onverhoopt met je psycholoog niet uit komen dan kun je contact opnemen met Michaela Brouwer of Jeantine Harthoorn, praktijkhouders van Vivamente. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Beroepsvereniging LVVP.

Kind & Jeugd

Wanneer je onvrede hebt over het beroepsmatig handelen van je psycholoog betreffende het behandeltraject bij je kind, bespreek dit dan zo snel mogelijk. Mocht je er onverhoopt met je psycholoog niet uit komen dan kun je contact opnemen met Michaela Brouwer of Jeantine Harthoorn, praktijkhouders van Vivamente. Kom je er dan niet uit, dan kun je je klacht kenbaar maken bij de beroepsvereniging van de psycholoog bij wie je kind in behandeling is. De werkwijze hierin is dat als de klacht in behandeling genomen wordt, er eerst een onafhankelijk (bemiddelend) gesprek zal plaatsvinden. Als dit alsnog niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen verdere procedures gestart worden.