Kwaliteitsbewaking

Nascholing


De zorgverleners van Vivamente volgen regelmatig bij- en nascholing op het gebied van diagnostiek en behandeling.


Intervisie


De zorgverleners werkzaam bij Vivamente hebben regelmatig intervisie met elkaar, hierin wordt de voortgang van behandeltrajecten van cliënten besproken. Voorafgaand wordt met jou besproken of je akkoord gaat met het bespreken van je behandeltraject. De zorgverleners van Vivamente hebben allen beroepsgeheim, je privacy is hiermee gegarandeerd.