Coaching

Wanneer je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling kan een psycholoog een goede gesprekspartner zijn. Reflecteren op je huidige leven en manier van doen, helder krijgen wat je mist en onderzoeken hoe je meer bezieling kunt ervaren in je werk of privéleven, zijn aspecten die in een coachingstraject aan bod komen.

Individuele coaching

Veel voorkomende coachingsvragen hebben te maken met werk, de balans tussen in- en ontspanning, het vergroten van je zelfvertrouwen en eigenwaarde, het vergroten van assertiviteit, omgaan met stress, het verbeteren van je communicatieve vaardigheden en het onderzoeken en ontwikkelen van je talenten.

Door een coachingstraject krijg je meer zicht op jouw potentieel en versterkt het je persoonlijke ontwikkeling.

De kosten van de gesprekken worden niet vergoed door de verzekering. Vaak stellen werkgevers een budget beschikbaar voor een coachingstraject.

Vivamente Lisse