Jeantine Harthoorn

Gezondheidszorgpsycholoog, Luisterkindwerker ©, praktijkhouder

Bij Vivamente zie ik mensen echt opknappen. Ik hoor vaak terug van mijn cliënten dat ze zich bij mij veilig en gezien voelen, dat ik zonder oordeel luister. Dat geeft veel energie. Ik wil mensen meer inzicht geven in zichzelf. Zodat ze beter begrijpen wat er echt aan de hand is en weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het inkijkje in hun leven dat ze mij geven, vind ik een groot voorrecht: dat ze zich openstellen en dat ik een stukje met ze mee mag wandelen. Vanuit die openheid ontstaat draagvlak en breng je met elkaar iets moois op gang.

BIG nummer 39921573625
AGB 94102258
KvK nr. 84988622